Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik U liefheb!" „Mijn llod en mijn al."

5. Trefmijnhart, mijn geliefde, verwond mijn hart! Geef, dat ik U beminne uit lielieel mijne ziel!

(>. Ik verlang zoo naar U; ik zoek IJ uil geheel mijn hart. Mocht ik toch het geluk hebben, IJ midden in dat hart te vinden !

7. O liefde van mijn Jezus, druk IJ als een zegel op mijn hart, opdat ik geteekend zij als uw eigendom, en door geen schepsel van U gescheiden worde.

Eere zij IJ, o Jezus, in lief allerheiligste Sacrament des Altaars, nu en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Bede.

Q lieer, oorsprong van alles, wal bestaat, Gij waart altijd

^ ; J)

17

Sluiten