Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wonder ook aan mij, opdat ik uit mijne lauwheid moge opstaan tot een leven van ijverige liefde.

6. Heer. dien Gij meer bemind hebt dan Uzelven, is krank. Help mij in mijn nood, en troost mij in mijne droefheid! Laat mijn vijand zich over mij niet verheugen!

7." Gij laat mij gebukt gaan, o Heer, onder droefheid, om mij te verheffen.-Ik vrees echter niets, want Gij zijt mijn beschermer.

8. Zaligmaker der wereld, die allen uitnoodigt tot U te komen, die vermoeid en bedrukt zijn, om hen te verkwikken,verlaat mij niet en wijk niet van mijne zijde, voornamelijk in mijn laatste uur, wanneer mijne krachten mij zullen begeven.

Eere zij U o Jezus in het

' o

Sluiten