Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maria, gij zijt de oorsprong des heils voor alle stervelingen, de koningin des vredes, de klaarste parel van alle moeders, de middelares van allen, die onder den hemel wonen, de redding van geheel de wereld ! Wees gegroet, Maria, vol van genaden! Met u is de Heer, die voor u was, en door u ook mei ons is. Hem zij lol' met den Vader en den H. Geest, den levendmaker, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

(Volgeus den H. Tharasius, bisschop.)

"Vertrouwen.

flezegeude Maagd, ik prijs uwe grootheid; maar ik vrees haar niet. Hoe zou ook de arme, ellendige menschheid voor u vreezen en sidderen! Inuisook

yj

Sluiten