Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzoening. Door u kan ons overmoedig smeeken verontschuldiging vinden, dooi' u verhooring ons vertronwvol bidden. Aanvaard de harten, welke wij u toewijden; schenk ons daarvoor de genaden, welke wij afsmeeken; en wend de straffen af, welke wij te vreezen hebben. Niemand tocli is er zoo rijk aan verdiensten als gij, en zoo machtig, ons den toorn van den goddelijken rechter te bedaren. Gij zijt de eenige troost der zondaren; door n verwachten wij de vergiffenis onzer zonden, en op u, o gelukzalige Maagd, rust onze hoop op de hemelsche belooning. O, kom dan de ongelukkigen te hulp, steun de kleinmoedigen, troost de bedroefden, bid voor bel volk, wees gij de koningin

Sluiten