Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

exaltabit caput.

Gloria Patriete.

A n t. Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris meis.

drinken: daarom zal hij het hoofd opheffen.

Glorie, enz.

A n t. De Heer heeft tot mijnen Heer gezegd: zit aan mijne rechterhand.

Psalm 110.

Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo, in consillio justorum et congregatione.

Magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates ejus.

Confessio et magniticentia opus ejus, et justitia ejus manet in saeculum saeculi.

Memoriam fecit

Heer. ik zal U

loven uit geheel mijn hart: in den raad der rechtvaardigen en in de vergadering.

De werken des Heeren zijn groot, uitgelezen volgens zijn welbehagen.

Zijn werk is lofwaardig en heerlijk ; en zijne rechtvaardigheid duurt in alle eeuwigheid.

De genadige en

Sluiten