Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Potens in terra erit semen ejus: generatio rectorum benedicetur.

Qloria et divitae in domo ejus: justitia ejus manet in saeculum saeeuli.

Exortum est in tenebris i urnen rectis: uiisericors et miserator et j ustus.

Jucundus homo, qui miseretur et commodat, disponet sermones suos in judicio: quia in aeternum non commovebitur.

Zijne nakomelingschap zal machtig op de aarde zijn : het geslacht der oprechten zal gezegend worden.

In zijne huis zal eer en rijkdom zijn: en zijne rechtvaardigheid duurt in eeuwigheid.

Voor de oprechten gaat in de duisternis het licht op: de genadige, barmhartige en rechtvaardige.

Welbehaaglijk is de menscli, die weldoet en uitleent: die zijne woorden met oordeel beschikt: omdat hij in eenwigheid niet zal wankelen.

Sluiten