Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

riuin peccatorum peribit.

Gloria Patri etc. Ant. In mandatis ejus capit nimis.

sen en verdorren; de begeerte der goddeloozen zal vergaan.

Glorie, enz.

Ant. Hij schept groot vermaakt in zijne geboden.

Psalm 112.

Laudate, pueri, Dominum: laudate nomen Domini.

Sit nomen Domini benedictum, ex hoe nunc et usque in saeculum.

A solis ortu usque ad occasum laudabile nomen Domini.

Excelsus super omnes gentes Dominus et super

Looft den Heer, gij, dienaren, looft den Naam des Heeren.

De Naam des Heeren zij gezegend, van nu af tot in eeuwigheid.

Van den opgang der zon tot haren ondergang is de Naam des Heeren lofwaardig.

De Heer is verheven boven alle volken; en boven

Sluiten