Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liopen. Aan den goeden moordenaar belooft Gij het paradijs; daarom mag ook ik nog vertrouwen. O Zaligmaker, met een berouwvol hart zeg ik dan: „Mijn Jezus, barmhartigheid."

Onze Vader, enz. Wees gegroet, enz. Glorie enz.

Ontferm U onzer, enz.

Dertiende Statie.

Jezus wordt van het kruis genomen.

Wij aanbidden U, enz.

Overweging — daarna:

Smartvolle Moeder, bij het diepe wee, dat uw teeder hart vervulde, bid en schweer ik u, verkrijg toch voor mij, dat de kruisdood van uwen geliefden Zoon voor mij niet vergeefsch zij, maar (lat ik boet vaardig leve

Sluiten