Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oordeeld, ontferm U onzer! Jezus, die Petrus, nadat hij U verloochend luid, door eenen medelijdenden en ontfermenden blik bekeerd hebt,

Jezus, die aan Pilatus, een heiden, werdt. overgeleverd, Jezus, die voor Herodes gebracht, door hem en zijn gevolg bespot werdt,

Jezus, achter den moordenaar en oproerling Barabbas gesteld,

Jezus, die wreedelijk werd gegeeseld,

Jezus, die ter bespotting met eenen purperen mantel werdt omhangen,

Jezus, die ter bespotting met

doornen werdt gekroond, Jezus, wien men Ier bespotting een riet tot schenter in de

20

Sluiten