Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stollen, wij bidden U, verhoor ons, Jezus!

Dat wij door uw kruis de wederwaardigheden des levens loeren verdragen,

Dat wij ons vertrouwen altijd op <ie verdiensten van uw lijden en van uwen kruisdood stellen, waardoor wij de verlossing, het leven en de zaligheid bekomen,

Dat wij het voorbeeld van uw lijden steeds voor oogen hebbende, uwe voetstappen navolgen,

Dat wij ons vleesch kruisigen met zijne driften en begeerlijkheden,

Dat wij uit uw lijden leeren kennen hoe afgrijselijk de zonde is,

Dat Gij door uwen kruisdood

^ • ó

Sluiten