Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laten wij bidden.

Wij bidden U, o lieer, zie genadig neder op uw volk, voor hetwelk nn/.e lieer Jezus Christus in de handen der zondaren heeft willen overgeleverd worden, en den kruisdood heeft willen sterven. Die met U, in de eenheid des II. Geestes, leeft en regeert, God in alle eeuwigheid. Amen.

Sluiten