Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebeden.

tot liet uilerb. Sacrament des Altaars en tot bet allerh. Hart van Jesus.

Gebed van den II. Alplionsus,

voor bet bezoek van bet allerheiligste Sacrament.

(Wie dit gebed verricht in eene kerk of kapel, bij het bezoek van het allerheiligst Sacrament verdient iederen keer een aflaat van 300 dagen. Wie het gedurende eene maand dagelijks bidt, kan, na gebiecht, gecommuniceerd en eenigen tijd gebeden te hebben voor de belangen der kerk volgens de meening van Z. H. den Paus, een vollen aflaat verdienen. Pius IX., 1 Sept. 1814 )

TTeer Jezus Christus, die uit liefde tot de menschen dag

lij ö

Sluiten