Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en nacht vol goedheid en liefde in het 11. Sacrament tegenwoordig zijt, en allen, die IJ komen bezoeken afwacht, roept en liefdevol ontvangt, ik geloof, dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt; ik aanbid U uit den afgrond van mijn niet, en bedank U voor zoovele weldaden, welke Gij mij bewezen hebt, bijzonder echtea daarvoor dat Gij mij Uzeiven in het II. Sacrament gegeven, dat Gij mij uwe 11. Moeder tot Voorspreekster geschonken hebt en dat Gij mij geroepen hebt U in deze kerk te bezoeken. Daarom groet ik dan heden uw liefdevol Hart en wel ten eerste om U te bedanken voor de groote genade, ü hier te mogen bezoeken; ten tweede om U eerherstel aan te

Sluiten