Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bieden voor de onteeringen,welke uwe vijanden U in uw II. Sacrament aandoen; en ten derde,

om I door dit bezoek tevens te aanbidden op alle plaatsen der

wereld, waar Gij weinig" ver¬

eerd wordt jazell geheel verlaten zijt. O Jezus, ik bemin U

uit geheel mijn hart en het doet mij leed, dat ik uwe oneindige

goedheid zoo dikwijls beleedigd heb. Ik neem mij voor om met

den bijstand uwer genade U

niet meer te beleedigen. Ik geel' mij geheel en al, hoe ellendig ik dan ook ben, aan U over, ik doe afstand van mijn wil, van mijne wenschen. Doe met mij

en met alles, wat mi j toebehoort, gelijk U behaagt. Ik zoek niets

dan uwe liefde, de volharding in het goede en de volmaakte

Sluiten