Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dagelijks een aitaat verdienen van 100 dagen. Pius VII., 9 Febr. 1818.)

7ie, o liefderijke Jezus, waartoe de overmaat uwer liefde U gebracht heeft! (lij hebt met uw Vleesch en Bloed mij eeri allerkostbaarsten disch bereid, om IJ geheel en al aan mij te kunnen sohenken. Wie heeft ö toch tot zulk een overmaat van liefde aangedreven? Gewis niemand anders dan Uw goddelijk Hart. ü aanbiddelijk Hart van mijn Jezus, vuuroven der goddelijke liefde, neem mijn ziel op in uwe II. Wonde,opdat ik indeze school der liefde leeren moge wederliefde te toonen aan Hem, die mij zoo wonderbare, verhevene bewijzen zijner liefde gegeven heeft. Amen.

= O

Sluiten