Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opdracht en toewijding aan liet. goddelijk Hart van Jezus.

Tk, N. N. draag aan het goddelijk Hart van onzen lieer Jezus Christus 0]» mijn persoon mijn leven, mijne handelingen, mijne moeilijkheden en lijden, om in de toekomst alleen tot zijne eer en verheerlijking te leven. Mijn vast on onherroepelijk besluit is, Hem alleen geheel en al toe te behooren, alles uit liefde tot. Hem te verrichten, en uit mijn hart alles le verwijderen, wat aan dat goddelijk Hart zou kunnen mishagen. Daarom, o allerheiligt Hart van Jezus, kies ik U tot eenig voorwerp mijner liefde, tot beschermer van mijn leven, tot zekerheid van mijn heil, tot

Sluiten