Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijn, die maagden voortbrengt,

ontferm U onzer!

Voedzaam brood,

Altijddurende offerande.

Zuiver spijsoffer,

Lam zonder vlek,

Allerzuiverste maaltijd,

Spijs der engelen,

Geestelijke Spijs onzer zielen, Verborgen brood des hemels, Gedachtenis van Gods wonderen, Bovennatuurlijk brood, Vleeschgeworden Woord, hetwelk onder ons zijne woonplaats heeft genomen,

Heilig slachtoffer, !

Kelk der zegening,

Geheim des geloofs,

Hoogwaardig en uitmuntend

Sacramen.,

Allerheiligste offerande,

Zoenoffer voor levenden en

^ O

Sluiten