Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dooden, ontferm U onzer! Tegengif der zonden,

Wonder van Gods wonderen, Allerheiligste gedachtenis van

het lijden des Heeren, Geschenk, dat alle volheid te

hoven gaat,

Voortreffelijk gedenkteeken der

goddelijke liefde, Overvloeiende bron van Gods

milddadigheid,

Allerheiligst en wonderlijk <>e-

heim.

Krachtige spijs der onsterllijkheid,

Aanbiddelijk en levenmakend

Sacrament,

Brood, dat door de almogendheid

Gods is vleesch geworden, Onbloedige offerande, Alleraangenaamste maaltijd, waarbij de engelen tegen-

Sluiten