Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat wij, door liet nuttigen van uw lichaam en bloed, in IJ mogen blijven en (lij in ons, wij bidden U, verhoor ons!

Dat wij, alle boosheid en wereldsciie begeerte verlatende, matig, rechtvaardig en godvruchtig leven,

Dat Gij IJ gewaardigt, ons in het uur des doods met deze hemelsche Teerspijs te versterken en te beschermen,

Zoon Gods,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar ons. Heer!

Lam Gods, enz., verhoor ons. Heer!

Lam Gods, enz., ontferm U onzer!

Ghristus, hoor ons!

Ghristus, verhoor ons!

Heer, ontferm [J onzer!

Sluiten