Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Litanie ter eere van liet H. Hart van Jezus.

(300 dagen aflaat. Leo XIII., 25 Mei 1899.)

TTeer, ontferm IJ onzer!

Christus, ontferm IJ onzer! Heer, ontferm U onzer! Christus, hoor ons!

Christus, verhoor ons! God, hemelsche Vader, ontferm

U onzer!

God Zoon, Verlosser der wereld, God, H. Geest,

Heilige Drievuldigheid, één God, Hart van Jezus, Zoon des eeuwigen Vaders,

Hart van Jezus, in den schoot der Moedermaagd door den H. Geest gevormd.

Hart van Jezus, met het Woord

i 1 . . 1 ... IIV i ï • • i

li mms /.ciismiMii^ vereenitfu, :

Sluiten