Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| tenschap, ontferm U onzer! I lai'l van Jezus, waarin degansche

volheid der godheid woont, Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen gesteld heeft,

Hart van Jezus, van welks volheid wij allen ontvangen hebhen,

Hart van Jezus, verlangen der

eeuwige heuvelen,

Hart van Jezus, geduldig en rijk

aan barmhartigheid,

Hart van Jezus, mild voor allen,

die U aanroepen,

Hart van Jezus, bron van leven

en heiligheid,

Hart van Jezus, verzoening voor

onze zonden,

Hart van Jezus, mei versina-

dingen verzadigd,

Hart van Jezus, om onze mis-

^ ó

Sluiten