Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dooi- alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Akte van toewijding aan liet H. Hart van Jezus.

^ Ilerzach t moedigste Jezus, Verlosser van liet menschelijk geslacht, werp een goedgunstigen blik op ons, die nederig aan den voet van uw altaar zijn neergeknield. Wij zijn en willen zijn de Uwen; maar, opdat wij met hechtere banden aan U verbonden mogen zijn, wijdt elk van ons zich heden vrijwiliig aan Uw heilig Hart toe.

Vele menschen hebben U nooit gekend, velen hebben U veracht, door uwe wetten met voeten te treden; heb medelijden met allen, o goede Jezus, en trek hen allen tot Uw II. Hart. Wees, o

tv O

22

Sluiten