Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opdat uw naam verheerlijkt, uwe Kerk beschermd en rust en welvaart overal verzekerd worde. Amen.

Gebed voor de wedervereeniging der afgescheiden christenen.

lieer Jezus Christus, die vóór uw lijden tot uwen hemelsei len Vader gebeden hebt, dat allen, die in U gelooven, steeds één mochten zijn, gelijk (rij met den Vader één zijt: zie met welgevallen neer op het gebed, dat wij naar uw goddelijk voorbeeld storten, voor de herstelling der eenheid van alle belijders van uwen heiligen Naam.

Verleen ons, o Heer, dat wij allen met één mond en met één hart verheerlijken en prijzen

uwen glorierijken en verheven ^

Sluiten