Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naam, gelijk dien van den Vader en den H. Geest, nu en altijd en in alle eeuwigheid.

(Uit de Liturgie van den H. Joh.

Gebed voor (le onseloovigen, ketters en zondaren.

JjJeuwige God, schepper aller dingen, gedenk, dat ook de zielen der ongeloovigen, der keilers en zondaars door U geschapen en naar uw evenbeeld gemaakt zijn. Zie, tot schade voor de eer van uw heiligen naam worden zij door de macht der duisternissen en der helsche vijanden gevangen gehouden. Gedenk, dat uw eeniggeboren Zoon voor hunne redding den bitteren kruisdood heeft geleden; laat dan niet toe, dat uw

Chrysostorrms.)

Sluiten