Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sul» tuum praesidium.

Onder uwe bescherming nemen wij onze toevlucht, o heilige Moeder Gods, verstoot onze geheden niet in onzen nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren, o glorierijke, o gezegende Maagd, onze Vrouwe, onze Middelares, onze Voorspreekster, verzoen ons met uwen Zoon, beveel ons aan uwen Zoon, vertoon ons aan uwen Zoon.

\ . Bid voor ons, heilige Moeder Gods,

R. Opdat wij waardig worden der beloften van Christus.

Laten wij bidden.

Wij bidden U, o Heer, stort uwe genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap

23

Sluiten