Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moeder des Heeren, den troost

van Israël, bid voor ons! Bruid van den 11. tleest, den

Vertrooster,

Middelares tussclien God en de

rnenschen,

l Uitdeelster der goddelijke genade, Zoete Moeder des troostes,

Bron van vrede en rust, Vreugde der weenenden, Sterkte der zwakken,

Lafenis der kranken,

Steun der lammen,

Licht der blinden.

Schild der verdrukten,

Schuts der vervolgden,

Moeder der weezén,

Hulp der veriatenen,

Toevlucht der zondaren,

Troost der kleinmoedigen,

Staf der boetvaardigen, Raadgeefster der twijfelenden,

Sluiten