Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gekend, geloofd, gezegend, bemind, vereerd en verheerlijkt zij overal en altijd liet goddelijk Hart van Jezus, en het allerzuiverste Hii rt van Maria. Amen.

Op Maria Lichtmis.

"Wees gegroet, gezegende Maagd en Moeder, die II gehoorzaam en vrijwillig aan de wet van Mozes hebt onderworpen, uw goddelijk Kind op den veertigsten dag na zijne geboorte naar den tempel gebracht, en u zonder aarzelen gesteld hebt in de rijen der zondige en onreine moeders. Ik bid u, o nederige Koningin, verkrijg mij de genade, dat ik de geboden (lods en der 11. Kerk, zoowel als de voorschriften en hevelen mijner oversten altijd met kinderlijken een-

Sluiten