Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eeuwige liefde, waarin de allerheiligste Drievuldigheid u uitverkoren, met de rijkste genaden des hemels versierd en met heerlijkheid gekroond heeft. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, daar gij den vloek in zegen veranderd, en der oude slang den kop hebt verpletterd. En gezegend is de vrucht uws lichaams, dat als een waar paradijs van God,den hoorn des levens, Jezus, gedragen heeft, door wien wij van den eeuwigen dood verlost werden.

Heilige Maria, .Moeder Gods, die uwen Zoon met den Vader gemeen hebt, bid voor ons, zondaren, want uwe voorbede is zoo krachtig, daar uwe almachtige Zoon, dien gij gebaard hebt, daardoor uwe teedere liefde be-

o

Sluiten