Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Liefde 256

Bede 257

Derde Oefening.

Ter eere van de allerh. Maagd Maria.

Lofgebed 260

Vertrouwen 262

Bede 264

De Vesperpsalmen. 268 De H. Kruisweg. 288

Litanie van het Lijden onzes Heeren Jezus Christus . . . 303 Oebeden tot het Allerh. Sacrament des Altaars en tot het Allerh. Hart van Jezus. Gebed van den H. Alphonsus voor ; het bezoek van het Allerheiligste

Sacrament 314

Gebed tot het Allerheiligste Sacrament en tot het Allerheiligste Hart

van Jezus 317

Opdracht en toewijding aan het

goddelijke Hart van Jezus . .319 Smeekgebed tot het Goddelijk Hart 321 Litanie ter eere van het H. Sacrament des Altaars.... 324 Litanie ter eere van het H. Hart

van Jezus 332

Akte van toewijding aan het H.

Hart van Jezus .... 337

Sluiten