Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gebed voor onzen H. Vader, den

Paus 339

Gebed voor de Bisschoppen der

H. Kerk . . . . 340

Gebed voor de priesters. . .341 Gebed voor de wereldlijke overheid 342 Gebed voor de wedervereeniging

der afgescheiden christenen . 343 Gebed voor de ongeloovige ketters

en zondaren. . . . • . 344 Gebed otn vrede .... 346 Litanie tot de Allerheiligste Maagd

Maria 347

Litanie tot de Troosteres der Bedrukten 354

Gebeden op de Hoofdfeesten der H. Maagd.

Gebed op den feestdag van Maria

Onbevlekt Ontvangen . . . 358 Gebed tot het Onbevlekte Hart van

Maria 360

Op Maria Lichtmis .... 363 Op Maria-boodschap . . . 365 Gebed tei vereering der zeven

smarten der H. Moeder Gods . 367 Litanie tot de smartvolle Moeder

Gods 373

Op O. L. Vr. Visitatie . . . 376

Sluiten