Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bjj bjjzondere Solemniteiten.

—o —

Van Kerstmis tot Driekoningen.

Vóór den maaltijd.

% Benedicite. Rj. Benedicite.

V. Verbum caro factum est. Alleluja.

Rj. Et habitavit iu uobis. Alleluja.

Gloria Patri etc. Sicut erat etc.

i\a den maaltijd.

y. Notuin fecit Domiuus. Alleluja. Rj. Salutare suuin. Alleluja.

Gloria Patri etc. Sicut erat etc.

Driekoningen en Octaaf.

Vóór den maaltijd.

y. Benedicite. Rj. Beuedicite.

<j/. Reges Tharsis et iusulae muuera offerent. Alleluja.

Rj. Reges Arabum et Saba dona adducent. Alleluja.

Gloria Patri etc. Sicut erat etc. t

Sluiten