Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rj. Et renovabis iaden) terrae.

y. In Conceptiono tua, Virgo, Iramaculata fuiati.

n). Ora pro nobis Palrein, cujus Filium pepcristi.

Ora pro nobis, beate Pater Francisce.

Rj. Ut digni efficiamur proniissionibus Christi.

OKEMUS.

Deus, qui corda tidelium Sancti Spi-

Rj. Eu Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.

y. In uwe Ontvangenis, H. Maagd, waart gij Onbevlekt.

R). Bid voor ons den Yader, wiens Zoon gij gebaard hebt.

Bid voor ons , H. Yader Franciscus.

Rj. Opdat wij mogen waardig worden de beloften van Christus.

LiAT ONS BIDDEN.

O God ! die de

harten der gcloovi-

Sluiten