Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onuitputtelijke schat van alle goed,

anker der rechtvaardigen, betrouwen der meest verlatene zondaars, ^

tn toevlucht der ellendigen , g

.o hulp in allen nood , 0

stilte in de stormen , ï

S rust des harten , g*

[flhavcn der bedrukten , §

S krachtig middel tegen alle soor- ïf 2 ten van kwaad , =r.

§ die voedt, welke honger hebben , =■ ^ bron van liefde, &

steun der armen ,

bijstand van weduwen en weezen, goddelijke volmaaktheid, die onze vereering en aanbidding waardig zijt,

Heer, wij verheffen uwe goddelijke Voorzienigheid.

En wij onderwerpen ons aan al uwe beschikkingen over ons.

Sluiten