Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEBED.

Eeuwige en almogende God , die door een uitwerksel uwer oneindige barmhartigheid , de zorg van uwe goddelijke Voorzienigheid gelieft uit te strekken over ons, met ons te besturen in alle voorvallen van dit leven ; doe ons de genade van aan die zorg zoo getrouw te beantwoorden , dat wij, na alle veranderingen , waaraan wij op deze wereld onderworpen zijn, het geluk hebben mogen, van in den hemel ecne eeuwige, onvergankelijke glorie te genieten. Door Jezus Christus , uwen Zoon, die God zijnde, met U en den H. Geest leeft en heerscht in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Geef ens , o beminnelijke Jezus, niet den Vader en den H. Geest, uwen eeuwigen zegen : Gij, o Heer, zijt de weg, de waarheid en het leven ! Trek ons af van de paden der dwaling ; leer en verlicht ons in dit leven ; keer genadig van ons af den eeuwigen dood,

Sluiten