Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vurige liefde,

Geestelijke zalving,

Geest van liefde en waarheid,

Geest van wijsheid en verstand , Geest van raad en sterkte , 0

Geest van wetenschap en godsvrucht, 5Geest van vreeze des Heeren, 5 Geest van gcDade en gebed,

Geest van vrede en zachtmoedigheid, c: Geest van zedigheid en zuiverheid , 2 Vertroostende Geest, 5?

Heiligmakende Geest,

Geest, die de H. Kerk bestuurt, Geest, die het heelal vervult,

Geest van aanneming der kinderen Gods,

H. Geest, wij bidden U, verhoor ons. Kom het aanschijn der aarde vernieuwen , wij bidden U , verhoor ons. Stort uw licht uit in onzen geest, wij

bidden U, verhoor ons.

Prent uwe wet in onze harten, wij

bidden U, verhoor ons.

Ontvlam ons door uwe liefde, wij bidden U, verhoor ons.

Sluiten