Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Open ons de schatten uwer genade, Leer ons die, volgens U vragen , Verlicht ons door uwe hemelsche

inspraken ,

Vestig ons door uwe vermogende genade,

Verleen ons de alleen noodige wetenschap,

Help ons elkander onderling be- cr minnen en verdragen , -

Geleid ons in den weg uwer ge- s boden,

Maak, dat wij buigzaam zijn voor"^

uwe ingevingen ,

Leer ons bidden en bid zelf in ons, o Omgeef ons met liefde en barm- M hartigheid jegens onze broeders , § Boezem ons eeuen afschrik in voor •

het kwaad,

Richt ons in de oefening van hetgoed, Vergun ons de verdiensten der deugden ,

Doe ons in de gerechtigheid volharden ,

Wees zelf onze eeuwige belooning ,

Sluiten