Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den eeuwigen dood.

* TI

Van liet veronachtzamen inver inspraken ,

Door liet geheim uwer H. menschwording,

Door uwe geboorte , S

" Door uwe kindsheid , 5"

Door uw allergoddelijkst leven ,

Door uwen arbeid , =

Door uwen doodstrijd en uw lijden ," Door uw kruis en uwe verlatenheid , g" Door uwe smarten , g

Door uwen dood en uwe begrafenis , Door uwe verrijzenis,

Door uwe hemelvaart,

Door uwe vreugden ,

Door uwe verheerlijking,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden

der wereld, spaar ons, Jezus. Lam Gods, dat wegneemt de zonden

der wereld, verhoor ons, Jezus. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U onzer, Jezus. Jezus, hoor ons.

^ Jezus , verhoor ons.

Sluiten