Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tabernakels der religieuse zielen , overvloeiende kelken van den

wijn der maagden ,

zegeteekens over den duivel, de

wereld en bet vleescli,

purpere rozen der goddelijke liefde,

bronnen van alle genaden, toevlucht in de bekoringen , -'roepende onophoudelijk om ge-§ nade en barmhartigheid voor j?

o 01)9, 3

^ honigraten der goddelijke ver-

troostingen,

"* uitdruksels van Jesus' minnend = X Hart, 3

geneesmeesters der doodelijkste

wonden ,

zegels van het verbond tusschen

God en den menseh ,

hulp, troost en toevlucht van

alle bedrukte harten ,

licht en vuurbaken op den weg der religieuse volmaakheid, sleutels,die ons den hemel openen,

Sluiten