Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zij ons liefde voor God en verachting voor de wereld moge inboezemen ,

Dat wij in alle noodwendigheden,

kruisen en bekoringen , tot deze H. Wonden vluchten en daarin altijd troost, moed en versterking vinden mogen, J. Dat wij, door de kracht dier aan- ^ biddelijke Wonden , onze H. Be- 5^

loften en Regelen altijd getrouw g mogen onderhouden en al hetgoe- ^ de uitwerken, waartoe wij, als.

bruiden van Jezus , verplicht zijn , < Dat de leden onzer Congregatie, 3in Jezus' Liefde-wonden , elkan- g der met eene zuivere liefde en 0 eendracht beminnen , helpen en jZ verdragen mogen , «!

Dat wij, vereeuigd in de liefde dier II. Wonden, door onze diensten en gebeden , de hel vele slachtoffers ontrukken en den hemel vele heiligen bezorgen mogen, Dnt, door den glans dier branden-

Sluiten