Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkte Wonden onze troost zijn, * wanneer wij sterven, en eenmaal onze' zaligheid in den hemel,

Heere Jezus, wij beveleu in uwe ge- .. heiligde Wonden de weldoeners"21 onzer Congregatie, al degenen s: welke aan onze zorg zijn toever- & trouwd , onze bloedverwanten , = vrienden en vijanden ; scheuk hun C vrede in hun leven , troost in hun" sterfuur en hierna de eeuwige ™ belooning des hemels, o

Heere Jezus, schenk door de ver- "" diensten uwer H. Wonden vol- § harding aan de rechtvaardigen , ™ bekeering aan de zondaars , en aan de geloovige zielen de eeuwige rust,

Lam Gods, te onzer liefde, in hau- 4 den , voeten en zijde gewond , spaar ons, Jezus.

Lam Gods, stortende uit uwe H. Wonden uw dierbaar bloed, verhoor ons,

Jezus.

Lam Gods, uit liefde voor de wereld

Sluiten