Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(en mij zal verkondigen , dat mijn wandel in deze wereld welhaast voleindigd zal wezen, — barmhartige Jezus, ontferm U dan mijner.

Wanneer mijne oogen, door den naderenden dood, verduisterd en gebroken , zich stervende tot U zul- c len wenden , g

Wanneer mijne bevende, koude g* lippen voor de laatste maal uwen «* aanbiddelijken Naam zullen noemen,0» Wanneer mijn aangezicht ver- ^ bleekt, loodvenvig en misvormd , bij c hen die mijn sterfbed omringen , me--" delijden en afschrik zal verwekken, g en het uitberstende doodzweet mijn aanstaande einde zal verkondigen, g

Wanneer mijne ooren, reeds gesloten voor alle mensehelijke taal , nog naar het uitspreken van het von- g nis zullen luisteren, dat mij van het g getal der levenden zal afzonderen,«!

Wanneer mijn geest, verontrust £ door het beschouwen mijner veelvuldige zouden, en bevangen door

Sluiten