Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vrees voor uw oordeel , met den engel der duisternis zal worstelen, die mij alsdan het betrouwen op uwe oneindige barmhartigheid zal trachten te benemen, om mij tot g" wanhoop te brengen , B

Wanneer mijn afgemat en onder » de smarten bezwijkend hart, door^de vrees voor den dood bevangen a en door den stryd tegen den v|j- «p and mijner zaligheid , van krachten = uitgeput, zal breken ,

Wanneer ik mijne laatste tranen a zal storten , neem die dan aan als tranen van berouw, opdat ik als B boetvaardige sterve , en in dien angstigen oogenblik , a.

Wanneer mijne bloedverwanten 3 en vrienden , ontsteld door m\jnen g ellendigen staat, U voor mij zullen*3' aanroepen, r»

Wanneer ik het gebruik mijner zinnen geheel zal verloren hebben , de gansche wereld voor mij zal verdwenen zijn en ik zieltogend uit-

Sluiten