Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uwe genade in onze harten , opdat wy , die door de boodschap des Engels de Menschwording van Christus uweu Zoon gekend hebben , door zijn lyden eu kruis gebracht worden tot de heerlijkheid der verrijzenis. Door denzelfden Christus onzen Heer. Amen.

Bid voor ons , H. Joseph.

Opdat wij waardig worden de beloften van Christus.

GEBED.

O allerzaligste en allerlofwaardigste Patriarch, H. Joseph , gij, die den allerschoonsten dood hebt gehad van alle Heiligen, verwerf ons de genade te mogen sterven gelijk gij , tusschen de artnen van Jezus en Maria, opdat wij met U eenmaal hun gezelschap mogen genieten in den hemel. Amen.

Salve Regina.

Wees gegroet, o Koningin , Moeder van barmhartigheid;

Ons leven , onze zoetheid en onze

Sluiten