Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Neemt mij dus aan voor uw kind,

en gewaardigt U, mij van daag en al de dagen mijns levens zoodanig te geleiden en te bewaren , dat ik onder uw toezicht, al wat zonde is, zorgvuldig steeds vermijde, de zuiverheid ongeschonden beware en mijnen staat volmaaktelijk beleve. Verkrijgt mij bovendien , bid ik U, van God, uwen Zoon, dat ik dagelijks door zijnen geest meer moge versterkt worden naar den inwendigen mensch, en Hij door het geloof steeds in mijn hart wone, opdat ik, geworteld in zijne liefde, een leven moge leiden , dat Gode waardig is, Hem in alles behagende en vruchten voortbrengende iu alle goede werken. Verkrijgt mij dit bij Jezus , uwen Zoon , onzen Heer, die leeft en heerscht in alle eeuwen der eeuwen. AYnen.

Gebed van Dertig dagen.

Heilige Maria, Maagd der Maagden, Moeder der genaden, Moeder * der barmhartigheid en vaste hoop der-

Sluiten