Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smarten, welke zijne versmadingen, zijne folteringen en al wat Hij van de woede zijner vijanden te verduren had , U deden lijden; door de koorden, waarmede Hij gebonden werd ; door zijn geduld en zijne stilzwijgendheid te midden der verguizingen ; door zijne wreede geeseling en door de ontelbare wonden , waarmede Hij overdekt werd ; door de doornenkroon , die zijn hoofd doorboorde; door de gal en den azijn , waarmede zijn dorst gelescht werd; door het kruis, waarmede men Hem belaadde; door de nagels, waarmede Hij aan hetzelve gehecht werd ; door den smaad en de folteringen , welke Hij aan hetzelve leed; door de lans, die zijne zijde doorboorde; door het bloed en water, dat er uit vloeide, en hetwelk voor ons eene bron van genaden werd ; door de barmhartigheid , welke Jezus den boetvaardigen moordenaar bewees; door deze goddelijke woorden , welke Hij in het midden zijner smarten, tot zijnen Vader stier-

te

Sluiten