Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moeder, bewaar mij, bescherm my als uw eigendom en uwe bezitting.

O

Iederegeloovige %die 's morgens en 's avonds na een Wees gegroet bovenstaand gebed met het voegend schietgebed vurig en rouwmoedig bidt, om de overwinning in de. behoringen voorat in die tegen de zuiverheid te bekomen, verdient eens per dag 100 dagen aflaat. En als men dat gedurende eene maand onderhoudt, is er iedere maand volle aflaat aan verbonden , mits men gebiecht en gecommuniceerd hebbende in de kerk bidt tot intentie van Z. H.

Schietgebed,

waaraan in de bekoring een 40-daagsche aflaat is verbonden, als men het godvruch • tig en rouwmoedig bidt.

O ! mijne Meesteres. O ! mijne Moeder. Gedenk dat ik de uwe ben , bewaar mij , bescherm mij als uw eigendom en uwe bezitting.

Sluiten