Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij , ons leven ,

(iij , onze blijdschap ,

Gij , onze hoop ,

Gij , onze middelares bij God ,

Gij , wie men nimmer te vergeefs

aanroept,

Gij ,aan wie wij naast God de grootste dankbaarheid verschuldigd zijn ,

Gij , die zooveel mirakelen uitwerkt , 2! Gij , voor wie de Engelen zich r.ederwerpen , g

Koningin der Engelen , alvermon r O

gend op het Hart van uwen =>

Goddelijken Zoon , bevrijd ons' van de rampen , waarmede wij bedreigd worden ,

Koningin der Engelen, volmaakte aanbidster der Godheid , verkrijg ons de liefde tot God , Koningin der Engelen , meesterstukvan den H. Geest, geef aan onze harten eene volmaakte getrouwheid aan zijne heilige inspraken ,

Sluiten