Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lam Gods, dat wegneemt de zonden

der wereld, spaar ons, Heer. Lam Gods, dat wegneemt de zonden

der wereld, verhoor ons, Heer. Lam Gods, dat wegneemt de zonden wereld, ontferm U onzer, Heer.

laat ons bidden.

O God, die aan de verhevene Koningin der Engelen , alle macht in den hemel en op de aarde geschonken hebt , geef dat wij dan de uitwerkselen harer moederlijke bescherming mogen ondervinden , als wij haar uit de diepte onzer ellende , onder dien glorievollen titel aanroepen ; wij vragen U dit door Jezus Christus onzen Heer. Amen.

Memorare vanO.L. Vrouw der Engelen. '

Gedenk , o verhevene Koningin des hemels, opperste meesteres deiEngelen , dat gij van het begin der wereld de macht en de zending ontvangen hebt om den kop van Satan '

ü

Sluiten