Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Drievuldigheid , één God , ont

ferm U onzer.

Hoi Hap lVfurin Vnninmn flnK

C ' o p">

len , bid voor ons.

II. Michaël, blakende van ijver

voor de glorie van God , H. Gabriël, vervuld van de kracht Gods,

II. Raphaël, hemelsche geneesheer en liefderijke leidsman op den weg des levens,

II. Seraphiinen , vurige aanbidders

van het allerheiligste Sacrament a-

ües Altaars, —

II. Cherubijnen , altijd bezig met q de beschouwing van Gods on- 3 eindige volmaaktheden , 2

H. Tronen , Engelen van vrede, op "

wie de Heer zijne rust neemt, H. Heerschappijen , die ons den wil des Heeren bekend maakt, H. Krachten , die ons inocd en sterkte bekomt om de inoeielijkheden in den weg der volmaaktheid te overwinnen ,

Sluiten