Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ferm U onzer.

God , H. Geest, ontferm U onzer. H. Drievuldigheid , één God , ontferm

U onzer.

H. Anna, bid voor ons.

Moeder van de H. Maagd en

Moeder Gods Maria ,

Ark van Noë,

Regenboog des Verbonds,

Wortel van Jesse,

Vruchtbare Wijngaard , Van koninklijke afkomst, Blijdschap der Engelen , o-

a Dochter der Patriarchen , ^ 5 Vervuld met genade , g

< Spiegel van gehoorzaamheid , ° H5 Spiegel van verduldigheid , 2 Spiegel van barmhartigheid , ™ Spiegel van godvruchtigheid , Bolwerk der H. Kerk ,

Verlosscres der gevangenen , Toevlucht der zondaren ,

Troost der getrouwden ,

Moeder der weduwen ,

Moeder der maagden ,

Sluiten